Legislatie protectie la incendiu
protectie la foc

Riscul de incendiu, în funcție de destinația spațiilor

Riscul de incendiu, în funcție de destinația spațiilor

 

În actul normativ (P118-99), riscul de incendiu este evaluat în raport de densitatea sarcinii termice, de destinaţia spaţiilor şi de natura activităţilor. 

 

Astfel, la clădirile civile, în funcţie de densitatea sarcinii termice, de destinaţia şi/sau natura activităţilor desfăşurate, riscul de incendiu în spaţii, încăperi, compartimente de incendiu şi clădiri poate fi: 

 

  1. a) foarte mare: atunci când în spaţiul respectiv se utilizează ori depozitează materiale sau substanţe solide, lichide sau gazoase combustibile a căror aprindere spontană (autoaprindere) şi/sau explozie poate să aibă loc în amestec cu aerul, cu apa sau cu alte materiale ori substanţe şi sunt în cantităţi care pot iniţia incendiu sau explozie volumetrică conform art. 13 alin (1) lit. a), precum şi în toate cazurile în care densitatea sarcinii termice este mai mare de 1680 MJ/ m²; 

 

  1. b) mare: atunci când în spaţiul respectiv se utilizează, prelucrează ori depozitează materiale ori substanţe combustibile şi când densitatea sarcinii termice este cuprinsă între 841 şi 1680 MJ/ m²; 

 

  1. c) mijlociu: atunci când se utilizează foc deschis sub orice formă ori densitatea sarcinii termice a substanţelor existente, utilizate, prelucrate sau depozitate, este cuprinsă între 421 şi 840 MJ/ m²; 

 

  1. d) mic: atunci când în spaţiul respectiv se utilizează, prelucrează sau depozitează materiale ori substanţe incombustibile sau combustibile şi când densitatea sarcinii termice este sub 420 MJ/m². 

 

La construcţiile civile, pentru compartimente de incendiu sau clădiri, riscul de incendiu cel mai mare se extinde la întregul volum al acestora, atunci când reprezintă mai mult de 30% din volumul construit al compartimentelor de incendiu sau al clădirilor respective. 

 

În încăperiile şi spaţiile echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, riscurile foarte mari de incendiu sunt considerate mari, riscurile mari de incendiu sunt considerate mijlocii, iar riscurile mijlocii sunt considerate mici.

 

Protecţia la foc a elementelor metalice se face stabilind pentru fiecare element metalic acoperirea, cu luarea în considerare a nivelului de încărcare a elementului, a temperaturii critice care rezultă din încărcare şi rol în structură, a rezistenţei la foc necesară, a factorului de secţiune (masivitate), a numărului de feţe care pot fi expuse la foc. 

 

One thought on “Riscul de incendiu, în funcție de destinația spațiilor

Comments are closed.